Джанти за Товарни Автомобили

 Предлагаме Ви следните модели Джанти за Товарни Автомобили

Размери Изместване Брой Дупки Диаметър  (mm) Посока на дупките Цена с ДДС (лв.)
6.00×17.5 ET122 10 Ø26 права 153.12
6.75×17.5 ET123 10 Ø26 права 155.76
6.75×19.5 ET128 8 Ø24 права 163.68
7.50×19.5 ET143 8 Ø26 права 176.88
11.75×19.5 ET120 10 Ø26 права 216.48
14.00×19.5* ET120 10 Ø26 права 224.40
7.50×22.5** ET148 10 Ø26 права 198
8.25×22.5 ET158 10 Ø26 права 200.64
9.00×22.5 ET161 10 Ø26 права 203.28
11.75×22.5 ET0 10 Ø26 права 205.92
11.75×22.5 ET0 10 Ø26 коничен 205.92
11.75×22.5 ET120 10 Ø26 права 208.56
11.75×22.5***5000kg ET120 10 Ø26 права 234.96
13.00×22.5 ET0 10 Ø26 права 240.24
13.00×22.5 ET0 10 Ø26 коничен 240.24
14.00×22.5 ET0 10 Ø26 права 250.80
14.00×22.5 ET0 10 Ø26 коничен 250.80

djanti_all