Гуми

Видове гуми

 

ГУМИ С ПОСОКА НА ВЪРТЕНЕ (ЕДНОПОСОЧНИ ГУМИ)

Гумите с посокана въртене трябва да се монтират така, че посоката на въртене (“Rotation”), показана със стрелки върху страницата на гумата да съвпада с посоката на движение на автомобила (напред).

ЕДНОПОСОЧНИ ГУМИ


АСИМЕТРИЧНИ ГУМИ

Асиметричните гуми трябва да се монтират с подходящата страна навътре, съответно навън спрямо борда на превозното средство. В този случай, вътрешната страница на гумата се идентифицира с думите “Side Facing Inwards” (“страна гледаща навътре”).

АСИМЕТРИЧНИ ГУМИ


КОМБИНИРАНИ ГУМИ

Комбинираните гуми са едновременно еднопосочни и асиметрични. Тези гуми трябва да се монтират така, че посоката им на въртене, указана от стрелките на страницата, да бъде същата като посоката на движение на автомобила, а страниците да бъдат правилно ориентирани съответно от вътрешната и външната страна на превозното средство.

Гумите имащи горните характеристики имат обозначения на страниците си “Side Facing Outwards” (“страна гледаща навън”) и съответно “Side Facing Inwards” (“страна гледаща навътре”).

КОМБИНИРАНИ ГУМИ

Когато се заменят стандартни (без указана посока на въртене) гуми с еднопосочни/асиметрични /комбинирани гуми, силно се препоръчва всички гуми на превозното средство да бъдат подменени едновременно с гуми от един и същ модел, като се спазват инструкциите за монтаж, отбелязани на страниците им.

В случай, че се наложи използването на резервна гума, е възможно за кратък период от време да се замени която и да е от гумите с обикновена гума, стига по най-бързия начин тя да бъде подменена с гума от подходящия тип. В този случай силно се препоръчва:
– да се намали скоростта, особено в дъжд или сняг
– да се извърши подмяната с подходящия тип гума възможно най-скоро