Поддръжка на гумите

Важно е гумите ви да бъдат периодично проверявани и поддържани. Тук ще намерите информация относно ротацията (въртенето) на гумите, балансирането, износването на протектора и други важни въпроси, касаещи поддръжката на вашите гуми.

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ

Проверявайте налягането в гумите поне два пъти месечно. Неправилното нялагане в гумите може да предизвика ненормално и преждевременно износване на гумите, което от своя страна може да предизвика прегряване, повишена консумация на гориво и повишена опасност от спукване.

ПРОВЕРКА НА ПРОТЕКТОРА НА ГУМИТЕ

Проверявайте редовно протектора на гумите си, за да видите дали те не се нуждаят от подмяна. Индикаторите за износване на протектора са разположени в дъното на каналите на протектора на няколко места по обиколката му. Когато гумата се износи до степен, когато някой от индикаторите се изравни със съседните ламели на протектора, то е време за подмяна на гумата.

БАЛАНСИРАНЕ НА ГУМИТЕ

Гумите трябва да бъдат балансирани при монтажа им. Разбалансираните гуми предизвикват вибрации, които могат да доведат до повишена умора у водача, преждевременно и неравномерно износване на протектора, както и нежелателно износване на окачването на автомобила.

СЪОСНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Проверявайте съосността на вашият автомобил. Автомобилът е правилно центриран, когято всички елементи на окачването и управлението са здрави, а джантите с гумите се движат в права линия, без отклонения. Ако забележите неравномерно износване на протектора, това може да е знак за разцентроване на автомобила и той трябва да бъде прегледан от професионалист.

РОТАЦИЯ НА ГУМИТЕ

Установете коя ротация дава най-добър резултат при вашите гуми. Въпреки че много хора могат да разменят (ротират) гумите сами, по-бързо, лесно и сигурно е да поверите тази работа на професионалист. В ръководството за вашия автомобил трябва да са посочени подходящата схема на ротация на гумите и графикът за ротация. Ако няма специално указан график, златното правило е гумите да се разменят на всеки 10 000 до 15 000 километра.

РЕМОНТ НА ГУМИТЕ

Ремонтите на гумите трябва да се извършват от професионалисти. Правилната процедура по ремонта включва демонтаж от превозното средство за обстоен преглед и проверка за увреждания, както и използване на лепенки и тапи за ремонтиране на пробивите, в съответствие с ограниченията и изискванията за даденият вид ремонтно средство.