Джанти за Товарни Автомобили

 Предлагаме Ви следните модели Джанти за Товарни Автомобили

Размери Изместване Брой Дупки Диаметър  (mm) Посока на дупките Цена с ДДС (лв.)
6.00×17.5 ET122 10 Ø26 права 220
6.75×17.5 ET123 10 Ø26 права 220
6.75×19.5 ET128 8 Ø24 права 240
7.50×19.5 ET143 8 Ø26 права 240
11.75×19.5 ET120 10 Ø26 права 270
14.00×19.5* ET120 10 Ø26 права 270
7.50×22.5** ET148 10 Ø26 права 238
8.25×22.5 ET158 10 Ø26 права 255
9.00×22.5 ET161 10 Ø26 права 255
11.75×22.5 ET0 10 Ø26 права 280
11.75×22.5 ET0 10 Ø26 коничен 280
11.75×22.5 ET120 10 Ø26 права 280
11.75×22.5***5000kg ET120 10 Ø26 права 280
13.00×22.5 ET0 10 Ø26 права по заявка
13.00×22.5 ET0 10 Ø26 коничен по заявка
14.00×22.5 ET0 10 Ø26 права по заявка
14.00×22.5 ET0 10 Ø26 коничен по заявка

djanti_all