Информация за гумите

Автомобилните гуми са изработени от гума и текстил, със стоманени или синтетични подсилващи елементи.

Компоненти на гумите

 

Обозначения на Гумите
Обозначения на Гумите

Протектор – обезпечава сцеплението и износоустойчивостта и предпазва каркаса под него.

Колан (пояс) – множество, раположени под кос ъгъл слоеве от стоманени корди, обезпечаващи здравината на гумата, стабилизиращи протектора и недопускащи проникването на остри предмети в каркаса.

Страница – обезпечава защитата на каркаса и е устойчива на огъване и на атмосферни влияния.

Пояс на каркаса – радиалните му (900) пластове пренасят целият товар, спирачното и управляващото усилие между джантата и пътя и издържат на взривните напрежения в гумата при работно налягане.

Вътрешна облицовка – пласт от гума във безкамерните гуми, специално разработен за да предотвратява утечката на въздух.

Сноп на борта – сноп от стоманени корди, имащ за задача правилното позициониране и лягане на гумата върху джантата и задържането на гумата в това положение.

Апекс (бортови пръстен) – гумена подложка в борта и долната част на страницата, осигуряваща плавният преход от твърдия борт към гъвкавата страница.

Протектор на джантата – слой твърда гума, имаща за цел предпазване на зоната на борта от ерозивното въздействие на фланеца на джантата.

Маркировки на гумите

МАРКИРОВКИ ЗА РАЗМЕРА

Типични маркировки, насяни по гумите са:

МАРКИРОВКИ ЗА РАЗМЕРА

МАРКИРОВКИ ЗА РАЗМЕРА

1 – Широчина на профила в мм 2 – Пропорционално отношение в % 3 – Конструкция на гумата (R = радиална) 4 – Диаметър на джантата в цолове 5 – Максимална товароносимост (индекс на товара) 91 = 615 кг на гума 120/116 = 1400 кг на гума при единичен монтажи 1250 кг при двоен 6 – Символ на скоростта (Т = 190 км/ч, Р = 150 км/ч) 7 – БЕЗКАМЕРНА гума 8 – Знак и номер за одобрение от ЕСЕ и шумово число 9 – Местоположение на индикатора на износването 10 – M+S (кал и сняг) обозначение за зимна гума 11 – Изпитана и квалифицирана за “използване при дълбок сняг” 12 – Дата на производство (седмица, година, декада 1990 – 1999) 13 – Символ за съответствие с изискванията на Департамента по транспорта (DOT) на САЩ 14 – DOT код на производителя 15 – Страна на производство 16 – Търговско наименование 17 – Подробности относно конструкцията (DOT) 18 – Маркировки за товар и налягане (DOT) 19 – Вид на гумата (радиална). 20 – Знак, изискван в съответствие с правилниците за потребителска информация на САЩ (качествен знак)

За по-голяма яснота,полезни могат да се окажат следните коментари:

Широчината на профила

Широчината на профила

ПОЗИЦИЯ 1 – Широчината на профила на гумата е линейното разстояние в милиметри между най-изпъкналите точки на страниците на напомпана гума, без да се включват обозначенията (маркировките), декорациите, защитните пояси или джантите.

ПОЗИЦИЯ 2 – Височината на профила е половината от разликата между общия диаметър и номиналния диаметър на джантата. В процеса на развитието си, профилът на гумите се е изменял от почти кръгъл към по-плосък и по-широк. Това е довело до изменение на пропорционалното (аспектното) съотношение (A/R) на височината на профила, което от 100% е станало 70%, 60%, 50% и дори по малко.

ПОЗИЦИЯ 3 – Радиалната конструкция на гумата се обозначава с буквата “R” в маркировката за размера върху страницата на гумата.
ПОЗИЦИЯ 4 – На илюстрацията по-долу е показана точката, от която се определя номиналният диаметър на джантата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛНИК ЕСЕ-R 30

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛНИК ЕСЕ-R 30

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛНИК ЕСЕ-R 30

В съответствие с европейския правилник ЕСЕ-R 30, обозначението на размера на гумите на леките автомобили трябва да бъде последвано от сервизно описание, съдържащо индекса (за капацитета) на натоварване и символът на скоростта.

ПОЗИЦИЯ 5 – Максималната товароносимост се посочва с помощта на индекса за капацитета на натоварване. В таблицата по-долу е показано отоншението между Индекса за капацитета на натоварване (LI) и действителното натоварване в килограми.

ИНДЕКС ЗА КАПАЦИТЕТА НА НАТОВАРВАНЕ (LI)
LI кг LI кг LI кг LI кг
50 190 70 335 90 600 110 1060
51 195 71 345 91 615 111 1090
52 200 72 355 92 630 112 1120
53 206 73 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925 125 1650
66 300 86 530 106 950 126 1700
67 307 87 545 107 975 127 1750
68 315 88 560 108 1000 128 1800
69 325 89 580 109 1030 129 1850

Индексът на капацитета на натоварване обозначава максималния товар, който може да носи дадена гума при максималната скорост, посочена чрез индекса на скоростта. Това не се отнася за гуми типове V, W, Y и Z.

ПОЗИЦИЯ 6 – Символът на скоростта указва максимално допустимата скорост за гумата.

Символ на скорост- та Скорост [км/ч] Символ на скорост- та Скорост [км/ч] Символ на скорост- та Скорост [км/ч] Марки- ровка на катего- рията на скоростта Макс. скорост, поносима от гумата [км/ч]
F 80 N 140 H 210 ZR >240
G 90 P 150 V 240
J 100 Q 160 W 270
K 110 R 170 Y 300
L 120 S 180
180 M 130 T 190

СИМВОЛЪТ НА СКОРОСТТА указва максимално допустимата скорост,при която дадена гума би могла да носи товара, обозначен от индекса й за капацитет на товароносимост. На превозното средство може да се използват само гуми, имащи като минимум символа на скоростта, указан в ръководството за експлоатация на автомобила. Това не се отнася за гуми типове V, W, Y и Z. Индексите на товароносимостта и символите на скоростта се поставят и на двете страници. Първото число обозначава капацитета на товароносимост на гумата при единично приложение, а второто число при СДВОЕНА употреба. При използване на гуми с обозначение M+S (зимни/4х4), категорията на скоростта им може да бъде по ниска от указаната за използване в автомобила. В някои страни е задължително в полезрението на водача да се поставя стикер, указващ максимално допустимата скорост на гумата. Скоростта, за която са предназначени гумите, монтирани на автомобила, не трябва да се превишава.

ПОЗИЦИЯ 7 – Думата “TUBELESS” (“БЕЗКАМЕРНА”) посочва че гумата трябва да се използва без вътрешна гума.

ПОЗИЦИЯ 8 – Знак и номер за одобрение на типа от ЕСЕ, потвърждаващ, че гумата отговаря на изискванията на ЕСЕ по правилници R30/R54.

ПОЗИЦИЯ 9 – Показва местоположението на индикаторите за износване на протектора (височина 1.6 мм) в основните канали на шарката на протектора.

ПОЗИЦИЯ 10 – Гумите, обозначени с M+S могат да се използват в автомобили имащи по-висок индекс на скоростта от обозначения върху M+S гумата.

ПОЗИЦИЯ 11 – Гумите обозначени за “използване при дълбок сняг” са изиптани в съответствие с процедурите за изпитване на ETRTO и сертифицирани като издържали теста.

ПОЗИЦИЯ 12 – До 2000 г. датата на произовдство на гумата бе изписвана с 3 цифри в края на серийния номер, като първите две обозначаваха седмицата на производство, а третата – годината на производство. Декадата на производство 1990 – 1999 се обозначаваше с S. От 2000 г. се използват 4 цифри, като третата и четвъртата заено обозначават годината на производство.

ПОЗИЦИЯ 13 – символът “DOT” обозначава съответстие с разпоредбите за гумите на САЩ.

ПОЗИЦИЯ 14 – Кодът на производителя на DOT (департамента по транспорта) представлява закодирана информация за конструкцията на гумата и идентификацията й в съответствие с разпоредбите на САЩ (не е задължителен в Европа).

ПОЗИЦИЯ 15 – Страната на производство посочва произхода на гумата

ПОЗИЦИЯ 16 – Търговското наименование на гумата (Excellence, UltraGrip 7 и т.н.)

ПОЗИЦИЯ 17 – Подробности относно конструкцията на гумата по изискванията на DOT – САЩ.

ПОЗИЦИЯ 18 – Максимална товароносимост и налягане на гумата в съответствие с правилниците на САЩ, КАНАДА и АВСТРАЛИЯ.

ПОЗИЦИЯ 19 – Конструкция на гумата (R = радиална).

ПОЗИЦИЯ 20 – Маркировка в съответствие с правилника за потребителска информация на САЩ за единност при обозначаване на качеството на гумата (U.T.Q.C.).

P275/65R17

Когато размера на гумата започва с P, това означава, че гумата е с P-метричен размер. Такива размери са създадени за да са годни на почти всички леки автомобили. Използването на този стандарт за размер започва в края на `70 години и в днешни дни е един от най-разпространените.

Широчина
Числото 275 оказва широчината на гумата. В настоящия пример широчината на гумата е 275 милиметра.

Височина
Числото 65 оказва, че височината на гумата е 65% от широчината и. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е страницата на гумата и обратното – колкото по-малко е числото, толкова по-малка е страницата. Диаметър

Буквата R в размера 275/65R17 оказва, че гумата има “Radial construction”. Тези гуми в днешно време са най-популярни и заемат около 98% от пазара.

Числото 17 оказва диаметъра на гумата. Гумите, който имат диаметър в инчове (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 и 28) се наричат “inch rim” размери. Те са най-често използвания вид размер за почти всички леки автомобили, мини бусове, бусове и спортни автомобили.