Dunlop

Решенията Goodyear Dunlop за регенериране помагат за максимално увеличаване на потенциалния живот на гумите в автомобилния парк. Предлагаме голямо разнообразие пакети за регенериране по концепцията за 4те живота на гумата.

 

Защо избираме регенериране Goodyear/Dunlop?

 • Разходите на километър на автомобилния парк намаляват
 • Част от пълно предложение за обслужване
 • Показатели, сходни с тези на новите гуми по отношение на пробег, разход на гориво, сцепление на мокра настилка и шум
 • По-малко отражение върху околната среда

Регенерираните гуми и протектори са разработени успоредно с нашите нови гумии затова можете да бъдете сигурни, че за тях се използват същите високи стандарти на проектиране, конструкция и качествен контрол.

Концепция за 4те живота на гумата

Концепция за 4те живота на гумата

Концепция за 4те живота на гумата

 • Първоначална инвестиция в нови гуми Goodyear Dunlop за товарни автомобили или автобуси
 • Регенериране на износените гуми за удължен пробег
 • Регенериране на гумите за повторна експлоатация
 • Регенериране на вече регенерираните гуми за още по-дълъг пробег и експлоатация на гумата

В зависимост от приложението, използването и качеството на основата, е възможно гумите Goodyear Dunlop да могат да се регенерират повече от един път.

Регенерирани продукти

Пълният диапазон решения на Goodyear Dunlop за регенериране

Регенерирани продукти

Регенерирани продукти

Решенията на Goodyear Dunlop за регенериране помагат на автомобилните паркове и търговците да удължат живота на нашите висококачествени изделия. Регенерираните продукти са част от пълния пакет на Goodyear Dunlop за търговски партньори и крайни потребители

Топло регенерирани гуми

Топло регенерираните гуми Goodyear Dunlop се произвеждат изцяло във фирмата, за да се осигурят най-строгите стандарти за изработка и качествен контрол.

TreadmaxTreadMax:Сравними с нови гуми по технология Goodyear Max
MultitreadMultiTread:Сравними с нови гуми по технология Dunlop Series 4
NexttreadNextTread:Решение за други видове корпуси или модели

Студено регенерирани изделия

Нашата мрежа от сертифицирани и оторизирани партньори на Goodyear за регенериране в цяла Европа осигурява голямо разнообразие от студено регенерирани гуми и шарки с гарантирано качество.

Процеси за регенериране

Обяснение на топлото и студеното регенериране

Процеси за регенериране

Процеси за регенериране

Топло регенериране

 При топлото регенериране се използват загрети матрици за гуми.

 • Основата на гумата се полира
 • Върху основата се нанася слой невулканизирана гума
 • Гумата се вулканизира в загрятата матрица при температура около 150°C
 • Матрицата съдържа шаблони, които отпечатват новия протектор и страници на гумата и придават завършен вид на нова гума.

Всички топло регенерирани изделия на Goodyear Dunlop се произвеждат във фирмата и се разработват от същите проектантски екипи като новите гуми. Това означава, че едни и същи строги изисквания за качеството се прилагат както към новите, така и към регенерираните гуми.

Студено регенериране

Студеното регенериране включва залепването на студено регенериран протектор за подготвена основа на гума.

 • Основата на гумата се полира
 • Тънък слой лепило за каучук се нанася върху основата
 • Поставя се избрания дизайн на протектора
 • Гумата се вулканизира в автоклав, за да се осигури отлично залепване

Студено регенерирани изделия с гарантирано качество се предлагат в цялата ни европейска мрежа сертифицирани партньори на Goodyear Dunlop за регенериране.

Екологични предимства

Екологични предимства

Екологични предимства

Намаляване на отражението върху околната среда

Регенерирането Goodyear Dunlop намалява екологичното отражение на вашия автомобилен парк и помага за дългосрочното устойчиво развитие.

По-малко суровини

Максималното увеличаване на живота на основата на гумата означава, че вашият автомобилен парк ще използва по-малко природни ресурси.

По-ниско потребление на енергия

Производството на топло регенерирана гума води до една трета по-малко парникови газове и две трети по-малко разход на нефт в сравнение с производството на нова гума за товарен автомобил.

Намалено отражение върху околната среда

Използването на регенерирани гуми води до използването на по-малко химикали и до изхвърляне на по-малко основи на гуми.

GY-precurePro